Một tình trạng khá phổ biến cho các phòng vệ sinh

Posted on


Một tình trạng khá phổ biến cho các phòng vệ sinh hiện tại là…


Một tình trạng khá phổ biến cho các phòng vệ sinh hiện tại là vị trí vòi sen không được mấy ai chú ý, và thường được lắp đặt theo một thói quen đã tồn tại táh tá t. Không hiểu từ bao giờ khu vực tắm trong phòng vệ sinh luôn được bố trí chen chúc giữa lavabô (bổn…